สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเทศพม่า

myanmar-0021

สำหรับท่านที่ความหวังเดินทางไปเที่ยวประเทศชาติพม่า อยากไปยกย่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะก็ วันนี้ทัวร์พม่า จะก็จะพาไปชมวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศชาติพม่า เพื่อให้ใครที่ตระเตรียมกระเป๋าเดินทางไว้แล้วไปเที่ยวกับทัวร์พม่า กันได้เลยจ้ะ

วัดที่ทัวร์พม่า พาคุณๆมาชมมีชื่อว่า วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery ) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวอีกด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร พระพุทธมหามุนี (Mahamui Pagoda )ใช่หรือไม่รู้จักกันในชื่อพระล้างหน้า ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพม่า ที่มีสภาพเป็นพระพุทธรูปสำริดปิดทอง ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานที่ทำขึ้นไปราว ปี พ.ศ. 2327 คือสถานที่ที่พิเศษรองจากพระธาตุชเวดากองในกรุงย่างกุ้ง พระราชวังมัณฑะเลย์ของพระเจ้ามินดงและกษัตริย์ สีป่อ พระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้าย พระราชวังมัณฑะเลย์สร้างขึ้นไปสมัยพระราชามินดง Mindon ราชาภิเษกขึ้นคือกษัตริย์ภายหลังจากมีสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2395เวลานั้นเมืองหลวงอยู่ที่ อมรปุระ Amarapura ซึ่งคือเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2325 พระราชามินดงต้องการที่จะอาจจะหาที่ตั้งของเมืองหลวงที่จะจะทำใหม่หลังสงครามเนื่องจากเมืองหลวงเก่าได้ซึ่งผ่านสิ่งร้ายๆมา ประกอบกับการตรึงมั่นในวิธีการศูนย์กลางพุทธศาสนา พร้อมทั้งพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานครบ 2,400 ปี จึงมีรับสั่งให้ทำเมืองหลวงใหม่ให้เป็น “เมืองสีทอง” Golden City ได้ปรึกษากับพระโหราจารย์ และได้ศุภฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 โดยได้วางศิลาฤกษ์ พร้อมกับต่อมาก็ตั้งผังเมือง โดยฝั่งทางตะวันตกนั้นได้นำชีวิตประชาชนสังเวย โดยนำชาย หญิง พร้อมทั้งเด็กปริมาณ 52 ชีวิต ฝังไว้ภายใต้เสาแผนการเมือง เชื่อว่าวิญญาณของคนเหล่านี้จะคงจะปกป้องคุ้มครองเมือง การก่อสร้างเมืองเสร็จเรียบร้อยในปี 2402 รวมระยะเวลาในการสร้าง 2 ปี เมืองสร้างคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดได้ ประมาณ 2,030 เมตร ในแต่ละด้าน พระราชวังตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัส มีกำแพงล้อมรอบโดยมีประตู 12 ด้าน ตามจักราศีพระราชวังโดดเด่นเช่นกันหอสูง 78 เมตร ซึ่งตั้งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิในพุทธศาสนา หลังคาสูงเจ็ดชั้นตกแต่งอีกด้วยทองคำเปลว โดยได้สร้างให้สมเกียรติ กับบัลลังค์สิงโตซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ เป็นต้นว่า พิธีKadaw เทิดพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นไป 3 ครั้งต่อปี พระราชวังทั้งหลายสร้างจากไม้ซึ่งนำมาจากวังเดิมที่อมรปุระ พระราชวังตกแต่งเช่นกันไม้แกะสลักคือรูปตามเทพนิยาย รูปดอกไม้พร้อมด้วยโลโก้ทางโหราศาสตร์ มีหอนาฬิกาที่ทำจากไม้สักเพื่อจะคือที่สังเกตการณ์ของทหารเพื่อให้ระวังไฟไหม้ กษัตริย์มินดงได้สวรรคตในปี 2421 ต่อมาพระราชวังได้ถูกไฟไหม้วอดวาย ในปี 2488 รัฐบาลพม่าจึงได้บูรณะวังใหม่