ระบำบารอง ระบำบาหลี

bali-024

ท้ายของบทความทัวร์บาหลีนี้ข้าพเจ้าขอนำคณะทัวร์บาหลีของฉันทุกท่านไปสัมผัสกับศิลปธรรมเนียมโบราณของบาหลีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมด้วยเริ่มจัดหาดูได้ยากถ้าไม่มีการอนุรักษ์กันซึ่งนั่นก็เป็นระบำบาหลีนั่นเองขอรับกระผม

               ระบำบาหลีนั้นมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่าระบำบารอง โดยระบำบารองนั้นเป็นระบำที่เกิดขึ้นไปจากภูมิปัญญาของชาวบาหลีโดยตรงที่มีการคิดขึ้นพร้อมด้วยแสดงเล่นกันมาคือระยะเวลาอันยาวนานซึ่งรูปแบบของระบำบารองนั้นจะอาจเป็นการร้องรำประกอบเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายมารซึ่งฝ่ายดีนั้นฉันจะจะเรียกว่า บารองอันมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์ส่วนฝ่ายมารหรือฝ่ายร้ายนั้นจะจะเรียกว่า รังดาซึ่งรังดาส่วนใหญ่นั้นจะอาจปรากฏเรือนร่างในร่างของคุณพ่อยุติหมอผีเสียเป็นส่วนใหญ่

               ในสมัยก่อนการปรากฏระบำบารองนั้นต้องจะอาจจะเป็นการแสดงที่จัดขึ้นในงานสำคัญๆ หรือไม่งานต้อนรับแขกที่อยู่แขกเมืองแค่นั้นเนื่องจากถือคือระบำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และคือมงคลต่อผู้ชมแต่ในปัจจุบันเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาทัวร์บาหลีกันหลายๆยิ่งขึ้นไปการแสดงบารองจึงได้แปรดัดแปลงจากการแสดงพื้นเมืองยอดความนิยมชมชอบกลายเป็นการปรากฏเชิงพาณิชย์ไปในที่สุด

               การแสดงระบำบารองนั้นผู้จัดสามารถสร้างการแสดงได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอาจเช้าหรือว่าเย็นขึ้นอยู่กับความง่ายเป็นกระบวนการแต่หากเป็นการปรากฏในช่วงตอนกลางวันแล้วนั้นส่วนใหญ่ต้องเป็นแค่เพียงแค่การปรากฏระบำบารองแค่นั้นไม่มีการปรากฏอย่างอื่นแทรกหรือว่าเติมเสริมส่วนระบำบารองที่แสดงในช่วงกลางคืนนั้นจะคงจะมีการเพิ่มเติมแสงสีเสียงลงใปเพื่อตามใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ