มีสิ่งมีชีวิตบนภูเขามากมายเมื่อได้ไปสัมผัสมัน

ภูเขา

ภูเขา

ภูเขามีความโดดเด่นอย่างแท้จริง พวกมันเป็นเกาะที่ลอยสูงขึ้นไปในทะเลที่ราบลุ่ม สำหรับหลายๆ คน สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ การพักผ่อน และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอากาศบริสุทธิ์ ความนิยมของภูเขาในช่วงการระบาดใหญ่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ต้องการเพลิดเพลินกับธรรมชาติ

การเที่ยวภูเขายังให้สินค้าที่สำคัญมากมายแก่เรา เช่น ไม้ ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ น้ำดื่ม และอากาศบริสุทธิ์ ทั้งหมดมาจากระบบนิเวศของภูเขาผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับการดูแลโดยชุมชนของสายพันธุ์ต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกมันกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต

สายพันธุ์เหล่านั้นมีมากมาย ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มองไม่เห็น แพลงก์ตอนขนาดเล็ก พืชขนาดเล็ก ต้นไม้ สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่คลุมเครือ นกว่องไว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สายพันธุ์เหล่านั้นผลิตสารอินทรีย์ จับ CO2 และผลิตออกซิเจน

สปีชีส์ทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันสร้าง เปลี่ยนแปลง และสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นใหม่ด้วยการโต้ตอบที่ซับซ้อนซึ่งยากจะอธิบาย แม้แต่ระบบข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดก็ยังไม่สามารถจำลองระบบนิเวศที่แท้จริงด้วยการโต้ตอบ หน้าที่และกระบวนการทั้งหมดได้ ธรรมชาติทำให้ความสามารถทางเทคโนโลยีและปัญญาของเราอ่อนน้อมถ่อมตน

โดยทั่วไปแล้วการเที่ยวภูเขาจะถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากมีหลายแห่งยากต่อการเดินทาง เนื่องจากถนนขาดแคลนและการเข้าถึงได้จำกัดเนื่องจากสภาพอากาศ เราจินตนาการว่าพวกเขาได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากมนุษย์และปราศจากมลภาวะ น่าเสียดายที่กิจกรรมของมนุษย์ เช่น ปศุสัตว์, การผลิตพลังงาน และการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อพวกเขา

การแสวงประโยชน์เพื่อรับใช้โลกอารยะ ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มนุษย์ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ เหมืองแร่ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในสภาพแวดล้อมของภูเขามาเป็นเวลานับพันปี