พระราชวังท็อกซู

korea-08

มาต่อกันด้วยพระราชวังท็อกซูซึ่งเป็นพระราชวังลำดับที่ 4 และเป็นหนึ่งใน 5 พระราชวังสำคัญที่คนที่ไปทัวร์เกาหลีต้องมาเยี่ยมชมให้ได้ ต้องบอกครับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่มากๆ ทั้งในด้านของขนาดและประวัติศาสตร์ความเป็นมาดังนั้นเราไปทราบประวัติกันไว้เพื่ออรรถรสในการไปทัวร์เกาหลีครั้งต่อไปกันครับ

พระราชวังท็อกซู เดิมเป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ซึ่งในช่วงระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวงชั่วคราวโดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์ชายควางแฮกุนก็ได้กระทำพิธีสวมมงกุฎที่นี่อีกด้วย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้เป็น คย็อนกุนกุง  หลังจากที่ทางราชสำนักได้กลับไปสร้างพระราชวังซังด็อกขึ้นมาใหม่ พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ซอกุงอันหมายถึงพระราชวังตะวันตก

ต่อมาหลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พระเจ้าโกจงได้ทรงลี้ภัยเข้าไปประทับในสถานทูตรัสเซีย หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อกลับเป็นคย็อนกุนอีกครั้ง หลังจากที่ทรงย้ายกลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้แล้วได้โปรดให้มีการขยายและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวัง หลังจากทรงสละราชสมบัติให้สมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง พระราชโอรสก็ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้และได้เปลี่ยนชื่อพระราชวังเป็น      ท็อกซูกุง จนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันพระราชวังท็อกซูอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเกาหลีและได้ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์มีสวนป่าและมีพระบรมรูปพระเจ้าเซจงมหาราชให้คนที่ทัวร์เกาหลีได้ไปกราบสักการะและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก